ZP group - Detektivní služby Třinec

Třinec - město hokeje První obchodní dům v Třinci, tzv. Kachlok. Hotel Steel Náměstí TGM Nová Werk Aréna Třinec Třinecké Železárny

Konzultace zdarma

724 708 058
zpgroup@seznam.cz

Detektivní služby

V rámci detektivní služby se detektivní kancelář ZP group zabývá zjišťováním a následným zadokumentováním klasických nevěr, případně vyvrácením tohoto podezření.

Naše detektivní kancelář na základě požadavku klienta sepisuje profesionální trestní, případně přestupková oznámení orgánům činným v trestním řízení - Policii České Republiky, Správním orgánům a jiným institucím ...

Jsme schopni zajistit klientovi podklady pro trestněprávní řízení, případně občanskoprávní spory ...

Naše detektivní služby zahrnují i služby spojené s prověrkami možných nežádoucích jevů jako je závislost na hracích automatech, drogách nebo alkoholu ...

Detektivní kancelář ZP group zajišťuje rovněž důkazy a podklady u domácího násilí, následné poradenství a provede patřičné právní kroky k nastolení právního stavu oslovením patřičných institucí ...

Další službou naši kanceláře je vymáhání závazků po soukromých osobách i firmách a to mimosoudní i soudní cestou. Vše v rámci platné legislativy České Republiky ...

Nedílnou součástí činnosti detektivní kanceláře ZP group je pátrání po odcizených věcech, zvířatech, případně i osobách a to kontinuálně s orgány činnými v trestním řízení ...

Detektivní služby slouží ke zjišťování informací, jejich zadokumentování, vyhodnocení a následnému nastolení požadovaného stavu na základě požadavku klienta ...

Naše poskytované služby ve zkratce:

 • zajišťování podkladů pro podání trestního oznámení
 • následné podávání jakéhokoliv trestního oznámení na PČR
 • poradenství ve správní řízení, přestupkovém jednání
 • poradenství při řešení partnerských problémů
 • zajišťování podkladů pro soudní řízení, rozvody, nevěry
 • prošetřování a následné oznámení domácího násilí a veškerých forem pronásledování
 • prověření budoucího i současného partnera
 • krádeže ve firmách, provozovnách a jiných objektech
 • ostraha a doprovod / asistence u převozu / ve zdravotních a jiných zařízeních
 • kontrola teenagerů, prevence drog a veškerých závislostí
 • prověřování a pátrání po osobách a věcech
 • prověřování původu motorových vozidel, jejich příprava na STK, provádění STK za klienta
 • montáž a prodej bezpečnostní techniky, kamerových systémů, videotechniky
 • pult centrální ochrany a signalizace poplachu na mobilní telefon
 • zprostředkování pojištění všeho druhu
 • znovuobnovení ztracených souborů a dat na počítačích / účetnické soubory, evidence, ostatní dokumenty /
 • poradenství ve věcech zakládání společnosti, firem, sdružení, případně jejich změn - advokátní činnost - smluvní partner
 • poradenství při podávání jakéhokoliv trestního oznámení na
 • vymáhání dlužných částek - pohledávek
 • ostraha objektů soukromých osob i firem
 • ostatní detektivní služby ...