ZP group - Zprostředkování zaměstnání Třinec

Třinec - město hokeje První obchodní dům v Třinci, tzv. Kachlok. Hotel Steel Náměstí TGM Nová Werk Aréna Třinec Třinecké Železárny

Konzultace zdarma

724 708 058
zpgroup@seznam.cz

Kontrolní činnost

Naše firma má stanovené a schválené oficiální inspektory určené pro provádění kontrol ve věci Porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle ust. § 270 trestního zákoníku, a to pro firmu INTERGRAM PRAHA na území celé České republiky.