ZP group - Zprostředkování zaměstnání Třinec

Třinec - město hokeje První obchodní dům v Třinci, tzv. Kachlok. Hotel Steel Náměstí TGM Nová Werk Aréna Třinec Třinecké Železárny

Konzultace zdarma

724 708 058
zpgroup@seznam.cz

Přednášky - prezentace bezpečnostích rizik

Vzhledem ke své dlouholeté profesionální kariéře zejména u Policie České republiky jsme schopni provádět školení pro poptávající státní i soukromé subjekty a to nejen na níže uvedená témata:

  • minimalizace bezpečnostních rizik, chování seniorů ve vztahu ke svému okolí - byt, rodinný dům, sociální zařízení, veřejná prostranství, veřejné instituce ...
  • zabezpečovací techniky majetku jak fyzického tak i technického charakteru
  • vymáhání pohledávek mimosoudní cestou, následně soudní cestou, případně navazujícím exekučním řízením...
  • znaky protiprávního jednání formou přestupku, přečinu, trestného činu ... jejich oznamování patřičným úřadům ... jak účinné, věcně a rychle komunikovat s těmito úřady
  • vliv a následné možná návaznost drog, výherních hracích automatů, alkoholu a trestné činnosti
  • jiné