ZP group - Zprostředkování zaměstnání Třinec

Třinec - město hokeje První obchodní dům v Třinci, tzv. Kachlok. Hotel Steel Náměstí TGM Nová Werk Aréna Třinec Třinecké Železárny

Konzultace zdarma

724 708 058
zpgroup@seznam.cz

Vymáhání a odkup pohledávek

Naše detektivní kancelář vymáhá závazky po soukromých osobách a firmách jak mimosoudní cestou, tak následně v občansko - právním sporu. V případě, že mimosoudně se s povinným nedohodneme a to po předchozích výzvách různého stupně, následuje soudní spor.

Po ukončení soudního sporu a vydání rozhodnutí - v případě, že povinný neuhradí požadovanou dlužnou částku, oslovujeme exekutorskou kancelář k další spolupráci. Takto spolehlivě dojdeme k umoření daného dluhu.

V některých případech jsme schopni a ochotni veškeré náklady spojené s tímto vymáháním - včetně soudních výloh hradit z vlastních prostředků s tím, že teprve po vyhraném sporu a převedení peněz na účet klienta obdržíme předem smluvně stanovenou provizi.

Tímto docílíme toho, že klient nejde do žádného rizika a v případě, že nemá na tyto náklady - nemá co ztratit, pouze získat.