Hlavní náplní naši firmy v oblasti poskytování detektivních služeb je kontrola zaměstnanců. Provádíme pro velké i malé firmy.

V současné době, kdy je každá firma zatěžována mnoha administrativními a jinými povinnostmi, je pro ní výhodný outsourcing činností, které přímo nesouvisí s předmětem jejího působení. Přenechejte proto svou starost odborníkům, kteří se na kontrolu Vašich nemocných zaměstnanců specializují! S námi budete mít o Vašich “nemocných“ zaměstnancích přehled a už jen psychologický efekt toho, že budou kontrolováni Vám pomůže ušetřit náklady nejen na jejich nemocenskou, ale je vysoce pravděpodobné, že ve Vaší firmě celková nemocnost poklesne a tím se zvýší jak produktivita zaměstnanců, tak i celé firmy.

Tyto kontroly provádíme u zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými, kdy tato kontrola v období prvních 14 dnů je výhradně záležitostí zaměstnavatelů a tím i jejich zájmem, neboť v tomto období budou nemocenské dávky zaplaceny výhradně zaměstnavatelem.

Tvoříme tým spolehlivých pracovníků, kteří budou provádět tyto kontroly v terénu za Vás na území města Třince, Bystřice, Nýdku, Ropice, Vendryně / všech bývalých spádových oblastí – Třinecka /, Jablunkova, Českého Těšína a okolí. Na nových pobočkách naší firmy a tím i větší teritoriální oblasti usilovně pracujeme.

Statistiky hovoří o tom, že ze sta zaměstnanců je měsíčně 8 až 10 na pracovní neschopnosti.

Co na to zákon?

Kontroly jsou umožněny zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2009 ve znění pozdějších novel. Dle ust. § 65 odst.2 písm.c) citovaného zákona, je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržuje povinnosti stanovené v ust. § 56 odst. 2 písm.b) tohoto zákona.

Působení kontrolních mechanismů je účinným preventivním prvkem /nejen psychologickým/, který omezuje častému zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců. Tímto působením naše firma Vám sníží finanční zátěž na vyplácení nemocenských dávek a zároveň tím zvýšíme i produktivitu Vaší firmy.

Jedná se zejména o kontrolu zaměstnanců, kteří zneužívají pracovní neschopnost a jsou tím tedy i nežádoucím vzorem pro ostatní zaměstnance.

Naše služby zahrnují zejména:

 • kontroly zaměstnanců v době pracovní neschopnosti – jednorázové, opakované, paušální a dle individuálních potřeb zaměstnavatele
 • vyhotovení protokolu z místa kontroly / datum, čas, místo … /
 • vyhotovení fotodokumentace / číslo popisné vchodu, vstupní dveře do bytu s vizitkou, místo pro doručení pošty /
 • v případě nepřítomnosti u závažných případů možnost zajištění nezávislého svědka kontroly

Po zaměstnavateli požadujeme pouze nahlásit:

 • začátek a konec pracovní neschopnosti nepřesáhne-li 14 dnů
 • místo nahlášení pobytu v době nemocenské
 • doba vycházek v případě, že jsou stanoveny
 • doba kontroly je-li známá
  jméno, příjmení a datum narození-bez rodného čísla / aby nedošlo k poručení zákonnosti /
 • podepsat námi zaslanou plnou moc k provádění kontrol Vašich zaměstnanců

Výše uvedené údaje je možno podat telefonicky, e-mailovou poštou, nebo standardní poštou. Požadované informace budou následně skartovány, aby tak bylo zamezeno případnému zneužití.