Naše detektivní kancelář vymáhá závazky po soukromých osobách a firmách jak mimosoudní cestou, tak následně v občansko – právním sporu. V případě, že mimosoudně se s povinným nedohodneme a to po předchozích výzvách různého stupně, následuje soudní spor.

Po ukončení soudního sporu a vydání rozhodnutí – v případě, že povinný neuhradí požadovanou dlužnou částku, oslovujeme exekutorskou kancelář k další spolupráci. Takto spolehlivě dojdeme k umoření daného dluhu.

V některých případech jsme schopni a ochotni veškeré náklady spojené s tímto vymáháním – včetně soudních výloh hradit z vlastních prostředků s tím, že teprve po vyhraném sporu a převedení peněz na účet klienta obdržíme předem smluvně stanovenou provizi.

Tímto docílíme toho, že klient nejde do žádného rizika a v případě, že nemá na tyto náklady – nemá co ztratit, pouze získat.